Verbinding & Emancipatie, dat is waar het in de 21e eeuw om zou moeten gaan. ‘Er’ helemaal zijn, in contact met jezelf, in verbinding met de Ander.

V&E richt zich op heteroseksuelen, homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, cisgenders, transgenders en al diegenen die deze (van oorsprong medische) labels totaal passé vinden. Lhbt-emancipatie én verbinding… het lijkt een logische combinatie. Lhbt-emancipatie is er immers op gericht er helemaal te zijn, congruent met jezelf en de wereld. Wie vertraagt, wie durft stil te staan bij de stille aannamen, bij dat wat ‘als vanzelfsprekend’ wordt ervaren in emancipatieprojecten en -praktijken, ziet ineens hoe (meestal onbedoeld) emancipatie leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting.

Kan het anders? Kan emanciperen verbindend werken?

Kan emanciperen leiden tot empathie met jezelf en de ander, en tot simpelweg getuige kunnen zijn bij elkaars gemodder en geworstel met verschil?

Dat is de vraag die ik met deze site opwerp.

V&E is bedoeld als startpunt voor het onderzoeken en verkennen of emanciperen ook over een andere boeg kan. Ik heb geen pasklaar antwoord voor je. Wel nodig ik je uit om met mij mee op onderzoek te gaan, samen met lege handen te durven staan, te aarzelen, het niet direct te weten, en ons hele mens-zijn toe te laten, met alle lichte, en vooral ook alle schaduwkanten.

Omdat in een democratie verschil de norm is, is één richtlijn voor mij dat het De Bedoeling is om het te leren uithouden met het eigen ongemak ten aanzien van verschil. Of dat nu gaat om culturele, religieuze, seksuele, sociaal-economische of genderverschillen.

Hoe we ons verhouden tot verschillen, en hoe we leven met verschil, of verschil ons onverschillig laat, of juist niet:  daar is het volgens mij om te doen in een diepe democratie.

Ga je mee op ontdekkingstocht?