V&E is opgericht door Anna Tijsseling omdat ze een gebrek aan .. euh.. empathie… signaleerde voor mensen die worstelen met seksuele en genderdiversiteit. Heteroseksuele ouders of verzorgers riskeerden het sociaal veroordeeld te worden als zij open aangaven dat ze moeite hadden met het nieuws over de geaardheid van het kind dat ze zo koesterden. Homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders die zich op gezette momenten niet prettig voelen bij ‘het uit de kast zijn’ kregen het oordeel opgedrongen dat zij daarom geen ‘echte’ lhbt’s zijn. Impliciet en expliciet drijven er beperkende gedachten rond om ons heen zoals het idee dat je ‘er’ gewoon over moet kunnen doen.

Tegelijk zag ze bijna tastbaar ongemak met seksueel en genderverschil… en daar werd maar wat graag over heen gestapt. In emancipatie-workshops werd er zelfs op gestuurd om dit geluid zo weinig mogelijk aan bod te laten komen, terwijl juist hier de rijkdom zit. De pijn, het ongemak, de worsteling, het aarzelen: daar zit de rijkdom die opgediept mag worden. Onder het motto “Ongemak is een Groen Licht” wil zij juist toebewegen naar daar waar de pijn en het ongemak echt zitten, juist daar ligt de kans op diepgaande groei, en op transformatie waardoor alles in het licht mag zijn: de diepe vreugde van liefde, je gezien en begrepen voelen, én de helse pijn van je niet verbonden weten, het gevoel van schaamte vanwege ‘anders-zijn’ en je daardoor afwenden van jezelf en van de Ander.

Anna Tijsseling (1977) is historica en de laatste directeur van RotterdamV Kenniscentrum voor lhbt-emancipatie dat in 2017 haar deuren moest sluiten.